Kokkenes Køkken opruster deres sociale kapital

Stærke relationer, velfungerende kommunikation og forståelse for hinandens forskelligheder er nøglen til at fastholde og tiltrække gode medarbejdere samt at sikre gæsteoplevelser i top. Derfor er 30 ledende medarbejdere fra Kokkenes Køkken ved at gennemføre en uddannelse, der stiller skarpt på ledelse og social kapital.

Kokkenes Køkken uddannelse

Ledelse der skaber social kapital. Det hedder første del af den uddannelse, som 30 ledende medarbejdere fra Kokkenes Køkken er ved at fuldføre. I november og december har driftschefer, køkkenchefer og souschefer fra forskellige kantiner i landet været på skolebænken for at få værktøjer, der kan hjælpe dem med at skabe høj social kapital på deres respektive arbejdspladser.

”Social kapital er de netværk og relationer, vi udvikler i vores virksomheder, og som vi bruger, når vi løser vores daglige arbejdsopgaver sammen. Høj social kapital er kendetegnet ved stærke relationer, god kommunikation og evnerne til at samarbejde. Der er en direkte forbindelse mellem høj social kapital og medarbejdertrivsel, effektivitet og evnerne til at sikre gode gæsteoplevelser,” fortæller Gry Asnæs, der er underviser på uddannelsen. Hun tilføjer, at den er målrettet det ledende køkkenfolk og den hverdag, de står i med afsæt i den interpersonelle kommunikation.

Til sommer skal køkkenmedarbejderne læse anden del af uddannelsen, der hedder Service og har fokus på relationsskabelsen til gæsterne.

Og spørger man regionsdirektør i Kokkenes Køkken, Maj Toppenberg, er uddannelsen vigtig.

”Tonen og relationerne i køkkenet skal være gode, hvis vi vil fastholde og tiltrække de gode medarbejdere. Uddannelsen bygger oven på medarbejdernes faglighed, og de får redskaber til at takle de situationer, der kan opstå i en travl hverdag, hvor de har berøring med både kollegaer, gæster og samarbejdspartnere,” siger Maj Toppenberg, der har fået positive tilbagemeldinger fra de medarbejdere, der har været på uddannelse.

Værdifuld og effektiv viden

Som led i uddannelsen har deltagerne blandt andet skulle udfylde en adfærdsprofil for at forstå deres egen personlighed, og hvorfor de reagerer, som de gør i forskellige situationer. Og så er de blevet introduceret til teori med fokus på konflikthåndtering, spørgeteknik og aktiv lytning.

Ifølge Casper Løvgreen, der til dagligt er køkkenchef i Kokkenes Køkken hos KOMBIT, er det viden, som han allerede nu kan mærke værdien af. Han var ellers en anelse skeptisk, inden uddannelsen gik i gang.

”Jeg er blevet meget positivt overrasket. Uddannelsen har givet mig nogle brugbare værktøjer, som jeg kan bruge i dagligdagen. Og så er jeg blevet endnu bedre til at se tingene fra flere sider og til at spørge, hvis ikke jeg forstår måden, tingene bliver gjort på i stedet for at tænke ved mig selv ’det var da en mærkelig måde at gøre det på’,” siger han. Til dagligt har han ansvar for fire ansatte.

Også José Florencia, der er køkkenchef for 10 ansatte i Kokkenes Køkken hos Maersk Drilling, er glad for det han har lært på uddannelsen.

”Jeg har fået nogle gode redskaber, der hjælper mig med at forstå, hvorfor jeg gør som jeg gør, og også hvordan jeg kan handle mere hensigtsmæssigt. Eksempelvis er jeg blevet meget mere bevidst om mit kropssprog, og hvordan jeg siger tingene. Jeg kan mærke, at det virker, og at det har en kæmpe effekt,” siger han og fortæller, at han allerede nu glæder sig til at skulle læse anden del af uddannelsen til sommer.

Uddannelsen udbydes af Asnæs og Vangstrup, der er et akademi for restaurant- og hotelledelse. Uddannelsen består af to faser. Første fase er faget Ledelse der skaber social kapital, som medarbejderne fra Kokkenes Køkken afslutter med en eksamen mandag den 16. december. Anden fase hedder Service og vil planmæssigt blive afviklet i juni 2020. Hvert fag giver 5 ECTS point.